მერპანი

კატეგორია:

კონტაქტური ფუნგიციდი სამკურნალო ეფექტით ქეცისაგან  დასაცავად

პრეპარატული ფორმა: წგ (კაპტანი 800 გ/კგ)

შეფუთვა: 1კგ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარკვის ნორმა კგ/ჰა
ვაშლი, მსხალი ქეცი, ნაცარი 3 – 5
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი, ნაცრისფერი სიდამპლე 2,4 – 4
ატამი, გარგარი ნაცრისფერი სიდამპლე 2,5 – 4
კიტრი, პამიდორი (ღია გრუნტი) ანთრაქნოზი, პერენოსპოროზი 2,5 – 3
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 2,5 – 3
ბაღჩეული კულტურები ანთრაქნოზი, პერენოსპოროზი 3,0 – 3,5

Brand

ADAMA