მისტრალი

კატეგორია:

სისტემური ჰერბიციდი ნიადაგზე ზემოქმედებისთვის ერთწლიანი, ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: წგ (მეტრიბუზინი 700 გ/კგ)

შეფუთვა: 1კგ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
პამიდორი ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები 0,7 – 1,4
კარტოფილი ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები 1,0 – 1,5

Brand

ADAMA