მიქს დრიპი 25Fe

მიქს დრიპი 25Fe არის  თხევადი და მაღალი კონცენტრაციის მქონე კომპლექსი, რკინის ხელატური მინერალური ელემენტებით. მისი გამოყენება შესაძლებელია მთლიანი ვეგეტაციური ციკლის განმავლობაში, ფერტიგაციის მეშვეობით.

შემადგენლობა: რკინა 2,08%, მოლიბდენი 0,0225%, ბორი 0,185%, მანგანუმი  0,54%, სპილენძი 0,025%, თუთია 0,16%, pH: 2,5-2,8.

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა ხარჯვის ნორმა
პომიდორი 3-4 ლ/ჰა
მწვანე ლობიო
ხეხილი
ჰიდროპონიკა 70-75 მლ/1000ლ

 

Brand

Fertiplus