პენდიგანი

კატეგორია:

სისტემური ჰერბიციდი ნიადაგზე ზემოქმედებისთვის ერთწლიან ორლებნიან და მარცვლოვან სარეველასთან

პრეპარატული ფორმა: ეკ (პენდიმეტალინი 330 გ/ლ)
შეფუთვა: 1ლ,   10ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
სოიო, სიმინდი, პამიდორი, კომბოსტო, ნიორი ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 3,0 – 6,0
ხახვი ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 2,5 – 4,5
კარტოფილი ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 5,0
საშემოდგომო ხორბალი ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები 5,0

Brand

ADAMA