პერგადო

კატეგორია:

მარალეფექტური კომბინირებული ფუნგიციდი ვაზისა და ბოსტნეული

კულტურების დასაცავად დაავადებათა ფართო სპექტრისგან.

პრეპარატული ფორმა: წდგრ (25 გ/კგ მანდიპროპამიდი + 245 გ/კგ სპილენძის ქლორჟანგი).

შეფუთვა: 4 X 5 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

Brand

Syngenta