პირინექსი

მრავალი სახეობის მავნებლებთან ბრძოლისთვის განკუთვნილი მაღალეფექტური ფოსფორორგანული ინსექტოაკარიციდი მოქმედების ფართო სპექტრით.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (ხლორპირიფოსი, 480 გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა. ლ/ჰა
ვაშლი, ატამი ნაყოფჭამიები 2
ვაზი ტკიპები 1,2 – 1,8
ჭარხალი რწყილები 2,0 – 2,5
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 1,5
საძოვრები კალიები 0,5
საშემოდგომო ხორბ. თრიფსები 1-    1,2
საგაზაფხულო. ხორბ. ბუგრები 0,75 – 1

n

Brand

ADAMA