პლექს კა

კატეგორია:

სტიმულატორი, რომლის გამოყენებაც რეკომენდირებულია მცენარის ზრდის პერიოდში.

შემადგენლობა: CaO 6.9%.  კალციუმის კომპლექსი ლინგოსულფონატების შემადგენლობით.

შეფუთვა: 1ლტ

კულტურა გამოყენება
ვაშლი, მსხალი ატამი ფოთლოვანი გამოკვება 0,4-0,5ლტ 100ლტ წყალში. წვეთოვანი გამოკვება 4-10ლტ/ჰა
ვაზი ფოთლოვანი გამოკვება 0,25-0,5 ლტ 100 ლტ წყალში. წვეთოვანი გამოკვება 4-10 ლტ/ჰა
პომიდორი ფოთლოვანი გამოკვება 0,4-0,5 ლტ 100 ლტ წყალში. წვეთოვანი გამოკვება 2,5-10ლტ/ჰა
ციტრუსი ფოთლოვანი გამოკვება 0,25-0,5 ლტ 100 ლტ წყალში. წვეთოვანი გამოკვება 2,5-10 ლტ/ჰა
მარწყვი ფოთლოვანი გამოკვება 0,25-0,5 ლტ 100 ლტ წყალში. წვეთოვანი გამოკვება 2,5-10 ლტ/ჰა

Brand

AGRI.FE.M LTD