პოლირამი

კატეგორია:

უნივერსალური მაღალეფექტიანი ფუნგიციდია ბაღების, ვენახების და ბოსტნების დასაცავად. არის სოკოს მრავალი ფერმენტის ინჰიბიტორი. აღკვეთს სპორების წარმოქმნას.

პრეპარატული ფორმა: წდგ (მეთირამი 700 გ/კგ)

შეფუთვა: 1 კგ პაკეტები

მწარმოებელი: გერმანული კომპანია ბასფ-ი (BASF).