რიდომილ გოლდი

კატეგორია:

კომბინირებული სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი,
რომელიც ფლობს დამცავ, სამკურნალო, ანტისპორათწარმომქმნელ და გამანადგურებელ თვისებებს,
უზრუნველყოფს მცენარის დაცვას როგორც გარედან, ისე შიგნით პათოგენის შეჭრისგან.

პრეპარატული ფორმა: წდგრ (640 გ/კგ მანკოცები + 40 გ/კგ მეფენოქსამი).

შეფუთვა: 10 x 1 კგ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

Brand

Syngenta