სელესტ ტოპი

კატეგორია:

კარტოფილის და მარცვლოვანი კულტურების თესლის შესაწამლი ინსექტო-ფუნგიციდი. პრეპარატული ფორმა: სკ (262,5 გ/ლ თიამეთოქსამი + 25 გ/ლ დიფენოკონაზოლი + 25 გ/ლ ფლუდიოქსონილი).

შეფუთვა: 25 კგ.

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია Syngenta

 

Brand

Syngenta