სერთიკორი

კატეგორია:

თესლის შესაწამლი ფუნგიციდი ფესვის სიდამპლის წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: სკ (30გ/ლ ტებუკონაზოლი + 20 გ/ლ მეფენოქსამი)

შეფუთვა: 4X5 ლ

კულტურა ფაზა/დაავადება ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
საშემოდგომო ხორბალი, ტრიტიკალე, ქერი თესლის დამუშავება, ფესვის სიდამპლე, თესლის დაობება, გუდაფშუტა 0,75 – 1,0
საგაზაფხულო ქერი თესლის დამუშავება, მტვრიანა გუდაფშუტა 1,0
საგაზაფხულო ხორბალი თესლის დამუშავება-გუდაფშუტა, ფესვის სიდამპლე, პითიოზი, თესლის დაობება 0,75 – 1,0

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta