სვიტჩი

კატეგორია:

სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების ინოვაციური ფუნგიციდი. განკუთვნილია

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დასაცავად დაავადებათა კომპლექსისაგან.

პრეპარატული ფორმა: წდგრ (250 გ/კგ ფლუდიოქსონილი + 375 გ/კგ ციპროდინილი)

შეფუთვა: 10 X 1 კგ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

Brand

Syngenta