სიგნუმი

კატეგორია:

მაღალი ბიოლოგიური ეფექტიანობა ვლინდება მისი პრევენციული გამოყენებისას, რის შედეგადაც ხდება პატოგენების ბლოკირება ინფიცირების ჯერ კიდევ საწყის სტადიებში.

პრეპარატული ფორმა: წდგ (ბოსკალიდი 267 გ/კგ + პირაკლოსტრობინი 67 გ/კგ)

შეფუთვა: 1 კგ

მწარმოებელი: გერმანული კომპანია ბასფ-ი (BASF)