სკორი

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ვაშლის ქეცის, კურკოვნებისა და ციტრუსოვანი კულტურების ძირითადი დაავადებების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (250 გ/ლ დიფენოკონაზოლი)

შეფუთვა:  250მლ.

კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი ქეცი, ნაცარი 0,2 – 0,3
მსხალი ალტერნარიოზი 0,3
ატამი ფოთლის სიხუჭუჭე 0,3
გარგარი ქეცი 0,2 – 0,3
ალუბალი, ბალი კოკომიკოზი 0,2
ციტრუსები ქეცი, ალტერნარიოზი 0,5 – 0,6

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta