სკორპი ეკ

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი დამცავი და სამკურნალო მოქმედებით.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (დიფენოკონაზოლი 250გ/ლ)

შეფუთვა: 0,25 ლტ

კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ხეხილი ქეცი, ნაცარი 0,2 – 0,3

Brand

Agro IQC