სტრობი

კატეგორია:

ეს არის ფუნგიციდი, რომელიც წარმოადგენს ხარისხიანი და უხვი მოსავლის მიღების საფუძველს.

პრეპარატული ფორმა: წდგ (კრეზოქსიმ- მეთილი 500 გ/კგ)

შეფუთვა: 0,2 კგ

მწარმოებელი: გერმანული კომპანია ბასფ-ი (BASF).