ტასპა

კატეგორია:

უნიკალური სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ორი მოქმედი საწყისით, მარცვლეულის,

ხეხილის, ციტრუსების ძირითადი დაავადებების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (250 გ/ლ დიფენოკონაზოლი + 250 გ/ლ პროპიკონაზოლი)

შეფუთვა: 12 X 1 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

Brand

Syngenta