ტერსელი

კატეგორია:

ორკომპონენტიანი ფუნფიციდი ვაშლის ორ ძირითად დაავადებასთან: ქეცთან და ნამდვილ ნაცართან საბრძოლველად.

პრეპარატული ფორმა: წდგ (პირაკლოსტრობინი 40გ/კგ + დითიანონი 120 გ/კგ)
შეფუთვა: 5 კგ

მწარმოებელი: გერმანული კომპანია ბასფ-ი (BASF).