ფანტიკი

კატეგორია:

სისტემური ფუნგიციდი ჭრაქის, ფიტოფტოროზისა და პერენოსპოროზის წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: წგ (ბენალაქსი-მ 37,5 გ/კგ + ფოლპეტი 480 გ/კგ)

შეფუთვა: 1კგ

კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
ვაზი წრაქი, ანთრაქნოზი 2 – 2,5
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 2 – 2,5
პომიდორი ფიტოფტოროზი 2 – 2,5
კიტრი პერენოსპოროზი 2 – 2,5
ხახვი პერენოსპოროზი 2 – 2,5

 

Brand

ISAGRO