ფენიქს გოლდი 720 წხ

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი, ერთწლიანი, მრავალწლიანი და ფართო ფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: წხ (2,4-დ  დიმეთილამინის მარილი 720 გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლტ

კულტურა გამოყენება ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ხორბალი, ქერი კულტურის ბარტყობის ფაზაში, აღმოცენებულ სარეველებში 1,0 – 1,2
სიმინდი კულტურის 3-5 ფოთლის ფაზაში 1,0 – 1,2

Brand

Agro IQC