ფიუზილად ფორტე

კატეგორია:

აღმოცენების შემდგომი სისტემური მოქმედების მარცვლოვანი სარეველების
საწინააღმდეგო ჰერბიციდი. შთაინთქმება რა სარეველების ფოთლებიდან, სარეველა მაშინვე წყვეტს ზრდა-განვითარებას.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (150 გ/ლ ფლუაზიფოპი-პ-ბუთილი)

შეფუთვა: 5 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

 

Brand

Syngenta