ფოლიმაქს 5-10-35

კატეგორია:

NPK სასუქი, კალიუმის მაღალი კონცენტრაციით. ის სპეციალურად არის შექმნილი მცენარის დაბალანსებული კვებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კალიუმის მაღალი მოთხოვნილებაა, მაგ: ნაყოფის სიმწიფის და შეფერილობის პროცესებისთვის.

შემადგენლობა: აზოტი 5%, ფოსფორის პენტოქსიდი 10%, კალიუმის ოქსიდი 35%, pH: 8,0-8,5

შეფუთვა: 5ლ

კულტურა ხარჯვის ნორმა
ბოსტნეული

ხეხილი

ვაზი

n300-დან 500მლ/100 ლ

სათბურის კულტურები 200-დან 300მლ/100ლ

Brand

Fertiplus