ფოლპანი

კატეგორია:

კონტაქტური მოქმედების ფუნგიცი ვენახის დასაცავად
პრეპარატული ფორმა: წგ ( ფოლფეტი 800 გ/კგ)

შეფუთვა: 1კგ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი, შავი სილაქავე, ნაცრისფერი სიდამპლე 1,5 – 2

 

Brand

ADAMA