ფორსი

კატეგორია:

ინსექტიციდი, რომელიცსპეციალურადშემუშავებულიანიადაგშიმცხოვრებიმავნებლებისწინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: გრ (15 გ/კგ ტეფლუტრინი)

შეფუთვა: 20 კგ ტომრები

კულტურა მავნებლები ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
კარტოფილი მავთულა და ცრუმავთულა ჭიები 10 – 15

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta