შავიტი

კატეგორია:

სისტემურ-კონტაქტური ფუნგიციდი ვენახისა და ვაშლის დაავადებებისგან დასაცავად
პრეპარატული პორმა: წგ (ტრიადიმენოლი 20 გ/კგ + ფოლფეტი 700 გ/კგ)

შეფუთვა: 1 კგ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
ვაშლი ქეცი, ნაცარი 2,0 – 2,5
ვაზი ჭრაქი, ნაცარი, შავი სილაქავე, თეთრი და ნაცრისფერი სიდამპლე 2,0 – 2,5
კიტრი პერენოსპოროზი 1,8 – 2,0
პამიდორი ფიტოფტოროზი 1,8 – 2,0

Brand

ADAMA