ცეზარი

მაღალი ბიოლოგიური აქტივობის ინსექტოაკარიციდი მავნე მწერებისგან დასაცავად.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (ბიფენტრინი, 100გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა. ლ/ჰა
ვაზი ტკიპები 0,2
ვაშლი ბუგრები 0,4 – 0,5
კაკალიმ თხილი ჩრჩილები 0,4 – 0,5