ციდელი ტოპი

კატეგორია:

ფართო სპექტრის მოქმედების ფუნგიციდი სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: დკ (დიფენოკონაზოლი 125 გ/ლ + ციფლუფენამიდი 15გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი ნაცარი, ქეცი 2
კენკროვანები ნაცარი, ალტერნარია, ანთრაქნოზი 2
პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი ნაცარი, ალტერნარია, კლადოსპორიუმი 2
ნესვი, საზამთრო, კიტრი ნაცარი, ანთრაქნოზი, ასკოქიტოზი, კლადოსპორიუმი 2

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta