წიწაკა ბულგარული ლიუბოვ

კატეგორია:

500 მარცვ
სავეგეტაციო პერიოდი: 80-85 დღე ჩითილის გადარგვიდან
საშუალო-საადრეო ჰიბრიდი, გამოსადეგია ღია გრუნტში მოსაყვანად
მწარმოებელი : შვეიცარიული კომპანია „სინგენტა“

Brand

Syngenta