წყალში ხსნადისპეციალური მონო ამონიუმის ფოსფატი მარკა A

კატეგორია:

აგრეგატული მდგომარეობა – ფხვნილი

აგროქიმიკატის გამოყენების რეკომენდირებული  რეგლამენტები:

გამოყენების დოზები    ს/ს კულტურა, შეტანის დრო, გამოყენების თავისებურებები
25 კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 0,2%). სამუშაო ხსნარის ხარჯი დამოკიდებულია სარწყავ სისტემაზე ყველა ს/ს კულტურა (ღია გრუნტი)-შეიტანება თესვის წინ. ნიადაგში ინიექციის, ან  დაწვიმების მეთოდებით.
0,5-2,0 გ/ლ წყალი. სამუშაო ხსნარის ხარჯი -დამოკიდებულია მორწყვის ნორმაზე. ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)-ფესვური გამოკვება, მორწყვის სისტემის მეშვეობით შეტანა.
25-50 კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 0,01-0,05%).  სამუშაო ხსნარის ხარჯი -150-1000 ლ/ჰა. ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)-ფოთლოვანი  გამოკვება  ვეგეტაციის პერიოდში.
0,5-2,9 გ/ლ წყალი. სამუშაო ხსნარის ხარჯი -დამოკიდებულია მორწყვის ნორმაზე. ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (ღია გრუნტი)-ფესვური გამოკვება, მორწყვის სისტემის მეშვეობით  შეტანა.
25-50 კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 0,01-0,05%).  სამუშაო ხსნარის ხარჯი -150-1000 ლ/ჰა. ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (ღია გრუნტი)-ფოთლოვანი  გამოკვება ვეგეტაციის  პერიოდში.

 

მწარმოებელი: სააქციო საზოგადოება „ვოსკრესენსკიე მინერალნიე უდობრენია“  (რუსეთი)

Brand

URALCHEM