ხორუსი

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ვაშლის ქეცისა და კენკროვანი კულტურების დაავადებების

წინაღმდეგ. განსაკუთრებით ეფექტურია დაბალი ტემპერატურების დროს.

პრეპარატული ფორმა: წდგრ (750 გ/კგ ციპროდინილი)

შეფუთვა: 10 X 1 კგ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

Brand

Syngenta