ჰალიგანი

კატეგორია:

კონტაქტური ჰერბიციდი აღმოცენებამდე და აღმოცენების შემდგომ ადრეულ პერიოდშივე გამოყენებისთვის

პრეპარატული ფორმა: ეკ (ოქსიფლუროფენი 240 გ/ლ)

შეფუთა: 1ლ,  5 ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ხახვი ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები 0,5 – 1,0
ვაშლი ერთწლიანი ორლებნიანი სარეველები 4,2 – 8,4

n

Brand

ADAMA